Zboża jare – jak je pielęgnować?

Znacząco dużą powierzchnię gruntów uprawnych w naszym kraju zajmują plantacje zbóż ozimych. Mniej jest upraw jarych, które wymagają intensywniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Ostatnio dosyć popularne stało się uprawianie zbóż jarych w mieszankach, ponieważ są one bardziej odporne na choroby i często wygrywają z chwastami. Dobre rezultaty przynosi uprawianie ich na słabszych glebach, bo są mniej wrażliwe niż zboża jednorodne. Wszystkie zboża jare powinny być wysiewane wczesną wiosną, żeby miały wystarczająco długi okres wegetacyjny. Dla dobrego ich rozrastania się konieczne jest staranne przygotowanie gleby pod zasiew m.in. odkwaszenie, zbilansowane nawożenie dostosowane do zasobności gleby oraz zastosowanie herbicydów, jeśli pole jest bardzo zachwaszczone. Opryskiwanie zbóż nie zawsze jest jednak konieczne, bo często wystarczy zastosować mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne, aby skutecznie pozbyć się chwastów.

Doskonale sprawdza się tutaj dwukrotne bronowanie. Takie metody stosowane są najczęściej w gospodarstwach prowadzących uprawy ekologiczne. Ich właściciele nie stosują herbicydów i fungicydów tylko korzystają z metod naturalnej ochrony roślin. Pielęgnacja zbóż w okresie wiosennym bywa czasami utrudniona z powodu złej pogody. Podczas chłodnej i deszczowej aury maszyny nie mogą wjechać na grząskie pola, żeby wyrównać ziemię pod zasiewy. Zasiewów z kolei nie można wykonać, bo ziarno potrzebuje ciepłej gleby, by dobrze wzeszło. Konieczne jest ciągłe monitorowanie warunków zewnętrznych, żeby zboża jare mogły prawidłowo się rozrastać.