Rodzaje chwastów

Różne są kryteria podziału chwastów. Można brać pod uwagę długość ich życia, miejsce występowania, sposób odżywiania, znaczenie w środowisku naturalnym czy cechy morfologiczne. Zatem wyróżniamy chwasty jednoliścienne, do których zalicza się zdecydowana większość traw, i wszystkie pozostałe tzn. dwuliścienne.

Jedne i drugie są utrapieniem rolników, dlatego walczą z nimi, stosując herbicydy. Patrząc na długość życia, klasyfikujemy chwasty na krótkotrwałe, a wśród nich jare, zimujące i ozime, dwuletnie i wieloletnie. Te pierwsze rozmnażają się przez nasiona i po okresie wegetacyjnym w całości giną. Kolejne mają zdolność przezimowania, dlatego bardzo wcześnie na wiosnę pojawiają się ich części nadziemne.

Najbardziej uciążliwe są chwasty trwałe, które rozmnażają się cały czas poprzez kłącza, nasiona i rozłogi. Do tej grupy należy np. perz, ostrożeń polny czy powój, które bardzo skutecznie utrudniają rolnikom pielęgnowanie pól uprawnych. Są jeszcze chwasty samożywne, półpasożytnicze i pasożytnicze, u których jest ważny sposób odżywiania.

Inny podział tych roślin biorący pod uwagę miejsce ich występowania nazywa je segetalnymi i ruderalnymi. Segetalne są jakby przypisane konkretnej roślinie uprawowej, pojawiają się z nią razem w gruncie i równolegle z nią wzrastają. W ten sposób np. istnieje kąkol wśród wybranych zbóż.

Grupa ruderalnych jest znana z tego, że występuje wszędzie. Przedstawiciele tych chwastów widoczne są na nieużytkach, rowach przydrożnych, na obrzeżach lasów, nasypach kolejowych, bezdrożach.