Nawozy a chwasty

Chwasty to najliczniejsza grupa roślin występujących na całej Ziemi. Są to rośliny zielne, które doskonale czują się w każdych warunkach. Można je więc spotkać na terenach, gdzie prowadzone są uprawy roślin użytecznych oraz w miejscach, gdzie tworzą dzikie stanowiska i nikomu nie przeszkadzają. W uprawach są niepożądane, więc plantatorzy, ogrodnicy czy działkowcy starają się bardzo, by zmniejszać ich populację.

W każdym sezonie wegetacyjnym mają do czynienia z innym gatunkiem chwastów zagrażającym uprawom. Każdy posiadacz gruntów uprawnych dla dobrego plonowania zbóż, roślin okopowych bądź olejowych, regularnie stosuje nawozy uzupełniające wszelkie niedobory substancji pokarmowych w glebie. Po tych zabiegach rośliny uprawne nabierają kondycji, ale wraz z nimi korzystają też wszechobecne chwasty. Jeżeli pola nie są dostatecznie z nich oczyszczone, to chwasty po każdej dawce nawozów również nabierają wigoru i stają się silną konkurencją dla upraw. Rozwiązaniem jest zastosowanie specjalistycznego środka chwastobójczego Agrosar360.

Z bardzo odpornymi chwastami mają do czynienia również ci, którzy pielęgnują swoje trawniki i dekoracyjne rabaty kwiatowe oraz ci, którzy doglądają boisk sportowych. Stosują wiele metod na pozbycie się intruzów, ale ich efekty są najczęściej mało skuteczne i krótkotrwałe. Podobnie jak plantatorzy korzystają z nawozów w celu użyźnienia gleby i dokarmienia trawników czy rabat. Dla uciążliwych chwastów jest to także pożywka, dzięki której wyrastają jeszcze bujniej.

Pożyteczne i chciane rośliny trzeba nawozić, a z chwastami trzeba regularnie walczyć.