Chwasty w uprawach rolnych

Dużym zagrożeniem dla roślin uprawnych są bardzo licznie występujące chwasty segetalne. Na polach z roślinami okopowymi i zbożami wykonuje się niezbędne każdego roku profilaktyczne działania ochronne, stosuje się opryski dedykowane konkretnej grupie chwastów.

Pomimo tych działań, jednak obserwuje się coraz mniejszą ich skuteczność. Wpływ na takie efekty ma m.in. zmianowość upraw oraz używanie ciągle tego samego zestawu herbicydów.

Niepożądane w polowych uprawach rośliny, uodporniły się już na pewne systematycznie podawane substancje czynne i w dalszym ciągu są uciążliwe dla upraw. Niewątpliwie na występowanie roślin segetalnych mają wpływ zmiany klimatyczne obserwowane od wielu lat na całym świecie.

Chwasty takie, jak owies głuchy, chwastnica jednostronna, szarłat szorstki, przetacznik perski czy żółtlica drobnokwiatowa dostosowały się już do nowych, sprzyjających ich wzrostowi warunków. Dodatkową trudność w ich eliminowaniu stanowi fakt, że są kłopotliwe do rozpoznania we wczesnych stadiach rozwoju.

Przeoczenie ich siewek podczas lustracji pól wpływa na to, że jako wyrośnięte już rośliny zielne stawiają większy opór herbicydom, co zmusza rolników do kilkukrotnego ich stosowania w opryskach. Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne są dużą konkurencją dla uprawianych na polach roślin, nie niszczone skutecznie zabierają im światło, substancje pokarmowe i wodę wpływając na niekorzystne plonowanie.

Każdego roku na polach trwa walka z chwastami, których nasiona są zdolne przetrać w ziemi nawet kilka lat.