Chwasty dwulistne w pszenicy ozimej

Podstawowy zabieg odchwaszczający powinno się wykonać jesienią, by wiosną przeprowadzić już tylko korekcyjny. W przeciwnym razie będzie zdecydowanie trudniej, i na pewno kosztowniej, pozbyć się chwastów poprzez wiosenne opryski. Wtedy wszystkie niechciane w uprawach rośliny są bardziej odporne na stosowane herbicydy, bo są już dosyć duże, często bardziej wybujałe od siewek zbóż. Pszenica ozima, a więc siana jesienią, jest najbardziej wymagającym zbożem uprawianym naszym kraju. Może rosnąć w różnych regionach, ale konieczne są do spełnienia pewne warunki siedliskowe i klimatyczne, by doczekać się dobrych plonów. Bardzo ważne jest też pozbycie się z pól uprawnych wszystkich gatunków chwastów, które mogą przeszkadzać we wzroście pszenicy.

Ten rodzaj zboża ma bowiem najsłabszą zdolność współzawodniczenia z chwastami. Opryski przeciwko chwastom dwuliściennym dobrze jest przeprowadzać po uprzedniej lustracji gruntu w celu rozpoznania stadium ich rozwoju. Jest to o tyle ważne, że wskazuje na wybór terminu na oprysk i dostosowanie odpowiednich herbicydów do pojawiających się chwastów. W pszenicy ozimej można zaobserwować rozrastanie się gwiazdnicy, bodziszka, przytulii, miotły zbożowej, rdestu ptasiego , maków, chabrów, rumianków i jeszcze wielu innych chwastów dwuliściennych. Warto mieć szeroką wiedzę o tych wszystkich roślinach, bo od ich wczesnego rozpoznania zależy kondycja roślin uprawianych na dużych areałach gruntowych. Warto również nie odpuszczać jesiennego odchwaszczania.