Bratek polny – opis chwastu

Nazywa się go również fiołkiem polnym i można go spotkać wszędzie, bo jest powszechnie występującą w Polsce rośliną. Widać go na łąkach, w przydrożnych rowach, rozległych ugorach oraz na obrzeżach lasów.

W takich miejscach można go traktować jako dziką roślinę ozdobną, która urozmaica i wzbogaca ekosystem. Należy do rodziny fiołkowatych, ma niewielkie rozmiary, najczęściej można go skojarzyć z maleńkim bratkiem, bo do złudzenia przypomina go kształtem i kolorami płatków kwiatowych.

Bratek polny rozmnaża się w bardzo szybkim tempie. Z nasion, które po dojrzeniu jednej rośliny uwalniają się z jej torebki nasiennej, kiełkuje w sąsiedztwie wiele nowych siewek.

Mają one zdolność wzrastania już jesienią i przeczekania do wiosny, gdy tylko są korzystne dla nich warunki. Uznaje się bowiem, że bratki są roślinami jednorocznymi lub dwuletnimi, w zależności od pory wysiewu.

Ta niewielka roślinka jest dosyć kłopotliwa dla rolników i zalicza się do groźnych chwastów. Szczególnie upodobała sobie uprawy rzepaku i jęczmienia, ale na innych plantacjach również się ją spotyka, choć w mniejszym nasileniu.

Zdolność szybkiego i sprawnego rozsiewania się powoduje, że szybko zajmuje duże przestrzenie na polu. Nasiona bratka kiełkują szybciej niż te uprawowe i są w stanie znacznie zmniejszyć plony zbóż czy roślin okopowych.

Konieczne jest dlatego zdecydowane działanie użytkowników pól i baczne obserwowanie wschodzących roślin, żeby w porę zastosować skuteczny preparat chemiczny.